Personelimiz

Adı Soyadı
Erol APAYDIN
Hilal TUNÇER
İsmail İDİZ
Ahmet KARAGAYTAN
 
 
Yusuf ÜNSAL
Doğukan ÜNVER
Ferhat KORKMAZ
Tayfun KAÇAR
Ayşe SEÇKİN
Elif KUTLU ŞAHİN
Selami KAMACI
Nigar ÇELİK
Ali Şükrü KARATAŞ
Sevilay HOŞGEL
Şevki BAŞOĞLU
Sait ARSLAN
Şabancan SAKİN
Burak ÇALIK
Ümmihan ABAYAZ
Tahsin Alper ŞİMŞEK
Davut KARAASLAN
Erdinç ÇAKIR
Mehveş BAŞOĞLU
İlkay UZUN
Suna İMAL USTA
Yetkin DEMİRTAŞ
Solmaz ŞAHİNER
Kemal AYDIN
Ercan DOĞAN
Ünvanı
Bölge Müdürü
Sekreter
Böl.Müd.Yrd.
Böl.Müd.Yrd.
 
 
Başkontrolör
Yetkili Kontrolör Yrd.
Yetkili Kontrolör Yrd.
Yönetmen
Yönetmen
Yönetmen
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Yönetmen Yardımcısı
Servis Yetkilisi
Yönetmen Yardımcısı
Yönetmen Yardımcısı
Servis Yetkilisi
Yönetmen Yardımcısı
Servis Yetkilisi
Servis Yetkilisi
Çalıştığı Birimler
 
Bölge Müd.Sekreterliği
Krediler - Sigorta -  Mali İşler- İdari İşler
Tedarik - Pazarlama - Teşkilatlandırma-Gayrimenkul-Bilgi Teknolojileri
 
 
Denetim 
Denetim
Denetim
Krediler - Sigorta -  Mali İşler- İdari İşler
İnsan Kaynakları - Bilgi Teknolojileri- Teşkilatlandırma
Tedarik - Pazarlama - Gayrimenkul
İdari İşler - Bilgi Teknolojileri
Mali İşler
Sigorta- Krediler
Tedarik-Pazarlama
Tedarik-Pazarlama
İnsan Kaynakları
Mali İşler
Bilgi Teknolojileri
Teşkilatlandırma Ve Halkla İlişkiler - İdari İşler
Teşkilatlandırma Ve Halkla İlişkiler
İdari İşler - Evrak Kayıt
İnsan Kaynakları
Fon Yönetimi ve Muhasebe
Fon Yönetimi ve Muhasebe
Krediler - Sigorta
Tedarik-Pazarlama
Tedarik-Pazarlama
Gayrimenkul
Hukuk
Dahili
11 10
11 00
11 13
11 12
 
 
11 55
11 53
11 54
11 18
11 35
11 43
11 36
11 19
11 44
11 38
11 39
11 51
11 42
11 28
11 34
11 41
11 47
11 33
11 37
11 40
11 27
11 32
11 26
11 23
11 24