Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğine Ait Araç Satış İhale İlanı

  • 25 EKİM 2021
  • İHALE
  • AKTİF İLAN

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİNE AİT

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

1-İşin Nevi:

Bölge Birliğimize ait 55 AAC 11 Plakalı 2013 Model Skoda Süper B Elegance 1.6 CR TDI 77KW DSG Marka&Model Dizel Triptonik  (255.327 km de Gri  renk) aracın satış ihalesi.

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

Kale  Mah. Cumhuriyet Cad.No:20 İlkadım/SAMSUN Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Hizmet Binası, 6.Kat Toplantı Salonunda şartname doğrultusunda 02/11/2021 Salı günü saat 14:00’de kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.

3-Muhammen Bedel :

Bölge Birliğimize ait 55 AAC 11 Plakalı 2013 Model Skoda Süper B Elegance 1.6 CR TDI 77KW DSG Model Dizel Triptonik (255.327km’de Gri renk) araç için 196.000,00TL(Yüzdoksanaltıbintürklirası)  

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli :

Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğine şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelinin tamamını peşin ödeyeceklerdir.

5-TeminatMiktarı:

Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 3 (5.880,00-TL) nispetindedir. Nakit teminatlar Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği veznesine veya T.C Ziraat Bankası Samsun Şubesi nezdindeki İBAN: TR510001000222399281465002 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler.Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir.

 Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin aracı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

6 – Satılan Aracın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, aracı fiili mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğinden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Aracın satış şartnamesi Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği hizmet binasında ücretsiz olarak temin edilebilir.

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını en geç 02/11/2021 Salı günü saat 13:59’a kadar yukarıda adresi yazılı Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğine şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.

(Araç Km’si değişiklik gösterebilir.) 

İRTİBAT

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ

İDARİ İŞLER YÖNETMENLİĞİ

0362 432 47 46à1147 veya 0549 795 39 91 nolu  telefon aranabilir.